1% dla naszego hufca

4 kroki jak przekazać 1%

1. Ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PITu rocznego)

2. Obliczyć 1% podatku odrzucając grosze (np. dla kwoty 43.86 zł wpisujemy 43 zł)

3. W zależności od wypełnianego PITu wpisać należy w odpowiednich rubrykach:
Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Łódzka
Numer KSR: 0000283814
Informacje uzupełniające:
a) Swoje imię i nazwisko
b) Nazwę naszego hufca: Hufiec Piotrków Trybunalski i ewentualnie nazwę drużyny lub szczepu: np. Hufiec Piotrków Trybunalski/nazwa szczepu albo drużyny

4. Wypełniony dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego.