Komenda

Funkcja e-mail

hm. Dobromir Gierańczyk
Komendant Hufca dobromir.gieranczyk@zhp.net.pl

phm. Marcin Zieliński
Z-ca komendanta ds. promocji i informacji marcin.zielinski@zhp.net.pl

pwd. Sławomir Kołaciński
Skarbnik Hufca slawomir.kolacinski@zhp.net.pl

pwd. Monika Filipiak-Dederska
Członkini Komendy ds. pozyskiwania środków monika.filipiak-dederska@zhp.net.pl

hm. Tomasz Cieplucha
Członek Komendy ds. programu i pracy z kadrą tomasz.cieplucha@zhp.net.pl