Komisja Rewizyjna

Hufcowa Komisja Rewizyjna

Imię Nazwisko Funkcja e-mail
phm. Krzysztof Bałecki Przewodniczący HKR krzysztof.balecki@zhp.net.pl
pwd. Konrad Banaszewski Zastępca konrad.banaszewski@zhp.net.pl
phm. Marcin Jończyk Członek marcin.jonczyk@zhp.net.pl
phm. Sebastian Migała Członek sebastian.migala@zhp.net.pl