Komenda hufca

hm. Ewa Wolniak – komendantka Hufca

phm. Barbara Kołacińska – zastępca komendantki ds. programu

hm. Daniel Nowakowski – skarbnik Hufca

phm. Agata Rzeźnicka – członek komendy ds. organizacyjno – finansowych

phm. Wiktor Rokuszewski – kwatermistrz Hufca

phm. Bartosz Kołaciński – członek komendy ds. pracy z kadrą