Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Ewa Wolniak – przewodnicząca
hm. Daniel Nowakowski – zastępca
hm. Tomasz Cieplucha – zastępca
phm. Agnieszka Dudek
phm. Marcin Zieliński

ksi.piotrkowtrybunalski@zhp.net.pl

W związku z rozpoczęciem kampanii bohater od kandydatów, którzy rozpoczynają realizacje próby na stopnie wymaga się, aby osoba Stefana „Grota” Roweckiego była ujęta w próbie w wybranej formie w wybranym zadaniu.
Jest to dodatkowe wymaganie od KSI, jednak nie jest równoznaczne z dodatkowym zadaniem!

Przykładowy sposób realizacji wymagania:
1. jedna lub więcej z czytanych książek może być związana z Grotem
2. patron hufca może być np. tematem przewodnim gry terenowej dla drużyny czy tez np. biwaku
3. można się aktywnie zaangażować w kampanie bohater, póki ta jest realizowana itp.

Druhny i Druhowie, dla sprawnego przebiegu zbiórek KSI zdecydowaliśmy się wyznaczyć jeszcze 3 terminy do końca roku kalendarzowego, jednak tym razem oprócz wysłania dokumentów, tak jak to do tej pory przebiegało, prosimy również o rezerwację terminu i orientacyjnej godziny. Poniżej linki, pod którymi można to zrobić:
https://doodle.com/poll/rtavkvgds7akgwiq (4.11.2020 r.)
https://doodle.com/poll/6wquv27cb3gp4dk2 (14.11.2020 r.)
https://doodle.com/poll/bzvt4sbc28ri2dxb (05.12.2020 r.)

Dokumenty:

System Stopni Instruktorskich
Regulamin Wewnętrzny KSI Piotrków Tryb
Wniosek o otwarcie próby
Wniosek o zamknięcie próby
Karta próby przewodnik
Karta próby podharcmistrz


Materiały pomocnicze:

Opiekun próby
Lista lektur
7 grzechów głównych opiekunów prób
Wykaz książek o tematyce zuchowej


Bank dobrych praktyk:

[FILM] Zlot Grunwaldzki
[FILM] Musztra w drużynie harcerskiej
[LINK] Przewodnik w ZHP