Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Ewa Wolniak – przewodnicząca
hm. Daniel Nowakowski – zastępca
hm. Tomasz Cieplucha – zastępca
phm. Agnieszka Dudek
phm. Marcin Zieliński

ksi.piotrkowtrybunalski@zhp.net.pl

W związku z rozpoczęciem kampanii bohater od kandydatów, którzy rozpoczynają realizacje próby na stopnie wymaga się, aby osoba Stefana „Grota” Roweckiego była ujęta w próbie w wybranej formie w wybranym zadaniu.
Jest to dodatkowe wymaganie od KSI, jednak nie jest równoznaczne z dodatkowym zadaniem!

Przykładowy sposób realizacji wymagania:
1. jedna lub więcej z czytanych książek może być związana z Grotem
2. patron hufca może być np. tematem przewodnim gry terenowej dla drużyny czy tez np. biwaku
3. można się aktywnie zaangażować w kampanie bohater, póki ta jest realizowana itp.

Terminy spotkań KSI:
10 czerwca (czwartek) 17:00, składanie wniosków do 26 maja
19 czerwca (sobota) 10:00, składanie wniosków do 5 czerwca

Dokumenty:

System Stopni Instruktorskich
Regulamin Wewnętrzny KSI Piotrków Tryb
Wniosek o otwarcie próby
Wniosek o zamknięcie próby
Karta próby przewodnik
Karta próby podharcmistrz
Lista potencjalnych opiekunów


Materiały pomocnicze:

Poradnik opiekunów prób instruktorskich
Opiekun próby
7 grzechów głównych opiekunów prób
Lista lektur
Wykaz książek o tematyce zuchowej
Biblioteczka HS
Poradnik służby
System pracy z kadrą ZHP
Polityka środowiskowa ZHP
Poradnik bezpieczeństwo w ZHP


Bank dobrych praktyk:

[FILM] Zlot Grunwaldzki
[FILM] Musztra w drużynie harcerskiej
[LINK] Przewodnik w ZHP