Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja