1% dla naszego hufca

4 kroki jak przekazać 1%

1. Ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy
(w ramach PITu rocznego)

2. Obliczyć 1% podatku odrzucając grosze
(np. dla kwoty 43.86 zł wpisujemy 43 zł)

3. W zależności od wypełnianego PITu
wpisać należy w odpowiednich rubrykach:

Nazwa OPP: ZHP Chorągiew Łódzka

Numer KSR: 0000283814

Informacje uzupełniające:

1. Swoje imię i nazwisko

2. Nazwę naszego hufca: Hufiec Piotrków Trybunalski
i ewentualnie nazwę drużyny lub szczepu:
np. Hufiec Piotrków Trybunalski/nazwa szczepu albo drużyny

4. Wypełniony dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego.