1% zebrany w 2015 r.

Poniżej znajduje się informacja na temat wpłat przekazanych poszczególnym środowiskom w ramach akcji 1% za rok podatkowy 2015: