Składki członkowskie

Od 2021 roku składki płacimy kwartalnie, czyli 36,00 zł na kwartał.
Termin płatności za składki członkowskie mija 20 dnia każdego pierwszego miesiąca danego kwartału, czyli:
I kwartał – 20 stycznia
II kwartał – 20 kwietnia
III kwartał- 20 lipca
IV kwartał- 20 października
(pamiętając o tym, że system potrzebuje chwili, żeby wpłatę zaksięgować można podać termin wcześniejszy rodzicom)

Wpłaty należy dokonywać indywidualnie za co najmniej jeden kwartał (36 zł) lub wielokrotności kwartalnej (jeśli jest możliwość to bardzo to ułatwi prace przy wprowadzaniu wpłaty w symfonie) należności na konto bankowe hufca wskazane poniżej. Bezpiecznym rozwiązaniem jest ustawienie przelewu stałego do czego serdecznie zachęcamy.

Dane konta przeznaczonego wyłącznie na odprowadzanie składki członkowskiej (nowego):
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka
Hufiec Piotrków Trybunalski
ul. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
NR KONTA (PKO BP):
24 1020 3378 0000 1202 0378 5987


Uwaga!
Należy pamiętać o poprawnym tytułowaniu przelewów. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące elementy: 
– informacja, że wpłata dotyczy składki członkowskiej,
– imię i nazwisko osoby, za którą wpłacana jest składka,
– numer lub nazwa PJO, do której ta osoba należy. 

Przykład: „Składki członkowskie, Jan Kowalski, 123 PDH”. 

Uwaga!
Przelewy źle zatytułowane uniemożliwiające identyfikację będą zwracane, co w konsekwencji może skutkować niesłusznym usunięciem kogoś z ewidencji ZHP. Zwracane będą również przelewy niezwiązane z odprowadzeniem podstawowej składki członkowskie.