Świetlica Podwórkowa „Cztery pory roku” powstała z inicjatywy hufca ZHP Piotrków Trybunalski w ramach projektu partnerskiego PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Społecznych dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WŁ 2014-2020. Jest odpowiedzią na potrzeby czterech gmin naszego powiatu: Grabica, Moszczenica, Sulejów oraz Wolbórz. Nie mniej jednak w zajęciach może brać udział młodzież z całego terenu powiatu piotrkowskiego.

Celem zadania nr 8 w projekcie (utworzenie świetlicy) jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 120 dzieci na terenie powiatu piotrkowskiego.

Siedziba świetlicy mieści się w hufcu, tj. przy ul. Sienkiewicza 7 w Piotrkowie Trybunalskim, a oddziały funkcjonują na terenie wspomnianych gmin. W każdym z oddziałów  jest po 30 miejsc (2 grupy po 15 osób, odpowiednio w wieku 6-10 lat oraz 11-18 lat). Poszczególne grupy odbywają zajęcia 2 razy w tygodniu (poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek, w godzinach 16.00-19.00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz w jedną sobotę w miesiącu. Dodatkowo każda grupa raz na kwartał bierze udział w jednej całodniowej (soboty) wycieczce rozwijającej kompetencje kluczowe realizowane przez świetlicę:

  • Porozumiewanie się w języku ojczystym
  • Umiejętność uczenia się
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie
  • Świadomość i ekspresja kulturalna

Same kompetencje są też realizowane podczas spotkań ze specjalistami (każda grupa raz w tygodniu) oraz w trakcie bieżącej pracy z wychowawcami i wolontariuszami.

Jako placówka wsparcia dziennego, świetlica realizuje model pracy animacyjno-socjoterapeutyczny z pracą podwórkową, organizuje czas wolny poprzez zajęcia metodą harcerską, wspiera postępy w nauce u dzieci i młodzieży. Podstawową metodą pracy jest praca małych grup, co przynosi wymierne efekty wychowawcze oraz pozwala na większą indywidualizację pracy. Duża część zajęć odbywa się w terenie .

Wartość projektu/zadania nr 8: 7 281 455,79 zł/1 262 510,00 zł
Wartość dofinansowania projektu/zadania nr 8: 6 537 207, 61 zł/1 145 870 zł